Afkortingen beginnend met de letter V…

(sep 20, 2016 @ 13:40 | Tieneks)


VARA*
(Nederlandse radio- en televisie-omroep) Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs

VDB
(Voormalige Nederlandse progressief-liberale politieke partij) Vrijzinnig-Democratische Bond

VDL Groep
(Internationaal opererend industrieel bedrijf) Pieter van der Leegte Groep

Volvo
(Zweedse autofabrikant, Latijn) Geen afkorting. (volvo: ik rol)

VPN
(Soort computernetwerk) Virtueel Particulier Netwerk
(Soort computernetwerk, Engels) Virtual Private Network

VPRO*
(Nederlandse radio- en televisie-omroep) Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep

VVD
(Nederlandse conservatief-liberale politieke partij) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VID
(Nederlands verkeersinformatiebedrijf) VerkeersInformatieDienst

Vinex
(Uitgangspunten voor de bouw van nieuwe woningbouwlocaties) Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

VROM
(Voormalig Nederlands ministerie) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VVN
(Nederlandse verkeersveiligheidsorganisatie) Veilig Verkeer Nederland