Afkortingen beginnend met de letter R…

(okt 31, 2016 @ 10:53 | Tieneks)


RAID
(Set methodieken voor fysieke data-opslag, Engels) Redundant Array of Inexpensive Disks
(Set methodieken voor fysieke data-opslag, Engels) (Backcroniem) Redundant Array of Independent Disks

RAM
(Beschrijfbaar computergeheugen, Engels) Random-Access Memory

RBC
(Nederlandse voetbalclub) Roosendaal Boys Combinatie

RDW
(Nederlandse Dienst Wegverkeer) Rijksdienst voor het Wegverkeer

Remslaap
(Slaapfase, Engels) Rapid eye movement-slaap

RET
(Vervoersbedrijf) Rotterdamse Elektrische Tram

RFID
(Technologie voor draadloze dataoverdracht, Engels) Radio-frequency identification

RIVM
(Nederlands kennis- en onderzoeksinstituut) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RKC Waalwijk
(Nederlandse voetbalclub) Rooms Katholieke Combinatie Waalwijk

ROLAP
(Applicatie-architectuur, Engels) Relational OLAP

ROM
(Alleen leesbaar computergeheugen, Engels) Read-Only Memory

RSVP
(Verzoek, Frans) Répondez s‘il vous plaît

RVD
(Overheidsinstantie) Rijksvoorlichtingsdienst